Reiki 

Wat is Reiki ?


REIKI is het Japanse woord voor UNIVERSELE LEVENSENERGIE

Reiki heeft zijn wortels in het oude Boeddhisme en het Shintoïsme.
Het is de kracht van al het leven, energie en groei in mensen, planten en dieren.
Het is de allesomvattende en allesdoordringende levenskracht waar we door onze geboorte over beschikken.

Maar er is ook een andere betekenis: Het is een vorm van zelf "genezing".
Door de overdracht van energie wordt de eigen geneeskracht van het lichaam
aangesproken, want ieder mens kan alleen zichzelf genezen.

Deze methode van zelfgenezing werd herontdekt door de Japanner

 

 

Mikao Usui

 

Omdat het de universele goddelijke kracht is, behoort ze toe aan allen die bereid zijn deze "gave van genezende handen" te aanvaarden.

Reiki is niet aan een godsdienst gebonden en komt niet in conflict met welke religie, meditatietechniek of inwijding dan ook; die worden er zelfs door verrijkt.

Door een serie afstemmingen kan deze universele, kosmische levensenergie in versterkte mate via de kruin binnenstromen en onder andere via de handen worden doorgegeven.

Reiki vervangt geen medische verzorging en/of medicijnen maar ondersteunt wel iedere therapie en het natuurlijke genezingsproces.

 

Behandelingen

Reiki is een weldaad voor lichaam, ziel en geest. Reiki vergroot uw zelfherstellend vermogen en ondersteunt u op krachtige en natuurlijke wijze. Door de behandelingen krijgt u meer levenskracht, vitaliteit en balans. Een Reikibehandeling is heel prettig, werkt intens ontspannend en - waar nodig - pijnverlagend.

 

Hoe gaat een Reikibehandeling in zijn werk?

Een sessie van zestig minuten bestaat uit ontvangst met thee, het doorgeven van de Universele Energie (Reiki) en een nagesprek. Tijdens het ontvangen van Reiki ligt u op een behandelbank. U doet dan alleen uw schoenen uit (en houdt uw kleding aan).

 

Effecten door Reikibehandelingen

Mensen die Reikibehandelingen nemen, ervaren dat hun vitaliteit en zelfvertrouwen toeneemt. Dat ze meer genieten van het leven en beter slapen. En dat ze gemakkelijker om kunnen gaan met dingen die ze eerder frustrerend vonden.

 

De behandelingen worden NIET vergoed door de Zorgverzekeraar.

Alle behandelingen vinden geheel gekleed plaats.

 

REIKI I 

 

Tijdens deze twee daagse cursus bestaat uit vier dagdelen.  Tijdens elk dagdeel krijg je één inwijding, door deze vier "afstemmingen" wordt je een kanaal voor Reiki.
Je wordt (opnieuw) verbonden met de universele levensenergie door gebruikmaking van een oeroude Tibetaanse inwijdingstechniek.

De afstemming zorgt ervoor dat er een open kanaal ontstaat, waarlangs kosmische energie via de kruin binnen kan stromen en door de energiecentra (chakra’s) naar de handen kan doorstromen, voor toekomstige behandelingen.
Hierna ben je in staat door handoplegging de Reiki-energie direct op jezelf en andere mensen, planten en dieren over te brengen. Er wordt tegelijkertijd een soort beschermingsmechanisme in werking gesteld, dat verhindert dat je eigen energie wordt weggegeven. Ook voorkomt deze bescherming dat de klachten van de behandelde persoon op jezelf worden overgedragen.
De gevoeligheid kan toenemen (helder zien, voelen, ruiken, horen) aangezien de trilling van het lichaam verhoogd wordt door de inwijdingen.
In deze cursus worden tevens de handposities uitgelegd om jezelf en anderen te behandelen.

Bij elke afstemming voor een Reiki graad wordt het trillingsniveau van het lichaam verhoogd. Hierdoor komt een 21-daagse “schoonmaakperiode” op gang, aangezien door de verhoging van het energiepatroon van de Reiki cursist negatieve patronen en blokkeringen losgemaakt en weggenomen kunnen worden.

 

REIKI II

Zie voor prijzen en data bij cursussen.