Tai Chi

   

Tai Chi is een ontspannende vorm van lichaamsbeweging die al meer dan zevenhonderd jaar door de Chinezen wordt beoefend. Het is een systeem van vloeiende bewegingen om lichaam en geest te oefenen en te ontwikkelen. De basis ervan ligt in een filosofie die is afgeleid van de principes van de natuur, die Tai Chi in harmonie met lichamelijke en geestelijke behoeften brengt en niet ertegenin gaat, zoals zoveel andere vormen van lichaamsbeweging. De kalme oefeningen brengen evenwicht en laten Chi stromen. De Chinezen verstaan onder chi ‘levenskracht’ en beschouwen de vrij vloeiende beweging van chi door het lichaam als essentieel voor een gezond leven.

 

Stress is de belangrijkste factor die het vloeien van chi kan blokkeren, maar de langzame en kalme bewegingen van Tai Chi kunnen stress opheffen en vervangen door ontspanning. Alleen als we ontspannen zijn kunnen we optimaal functioneren.

 

Het ontstaan van Tai Chi wordt toegeschreven aan een monnik die ongeveer 3000 jaar geleden in China het overleveringsspel tussen de verschillende dieren in de natuur gadesloeg. Het viel hem op dat, wat er ook gebeurde, er altijd sprake is van een dynamisch evenwicht. Vanuit dit ervaren van een innerlijk evenwicht, begon hij te bewegen. Wat aanvankelijk een meditatie was, bleek ook een zeer effectieve verdediging tegen rondtrekkende rovers te zijn. Zo verspreidde Tai Chi zich over China, waar het nog steeds intensief wordt beoefend.

 

De gunstige invloed die Tai Chi op de gezondheid heeft, wordt tegenwoordig door velen ervaren. De bewegingen worden langzaam en soepel uitgevoerd, waardoor de aandacht tot rust komt en het lichaam ontspant. De stroom van energie (chi), die hierdoor wordt bevorderd, voedt en verkwikt het hele lichaam. De eenvoudige bewegingen waaruit de Tai Chi vorm is opgebouwd zijn gemakkelijk te leren. Het enige wat je nodig hebt om Tai Chi te doen is gemakkelijk zittende kleding.

 

 

 

Voor locaties en tijden zie cursussen.